Wybaczcie mi

Przepraszam. Bardzo przepraszam.

Ja, jako Polak mam obowiązki polskie, chcę zatem z całą stanowczością potępić zbrodniczy czyn Leona Czołgosza, lat 28, który dnia 6 września podczas Panamerykańskich Targów odbywających się w Buffalo w stanie Nowy Jork, dokonał przy pomocy broni palnej zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Williama McKinleya. Wielki ten człowiek zmarł wskutek odniesionych ran osiem dni później.

Potępiając tę zbrodnię chcę potwierdzić, że nie wszyscy Polacy podzielają poglądy Czołgosza co do strzelania do prezydentów. Proszę was, wszyscy Usonianie dobrej woli, abyście nie potępiali nas za czyny obłąkanej jednostki, choć oczywiście zrozumiem, jeśli uznacie, iż należy ograniczyć prawa obywatelskie osób naszej narodowości. To sprawiedliwe.

Zdaję sobie sprawę długofalowych konsekwencji spowodowanych przez ten akt terroru. Między innymi z tego, że Polacy nie będą mile widziani w Buffalo czy też gdziekolwiek indziej w hrabstwie Erie. Zwracam się z uprzejmą prośbą do PT odnośnych władz, aby zezwoliły moim rodakom na osiedlenie się w sąsiednich hrabstwach Chautauqua, Cattaraugus, Niagara, Wyoming lub Genesee, lecz jeśli komukolwiek ten dystans wyda się zbyt bliski, wtedy zalecać będę moim pobratymcom, by nie zapuszczali się do zachodniej części stanu Nowy Jork przez najbliższe 50 lat. Bądź co bądź pokażemy w ten sposób, że szanujemy wrażliwość tamtejszych środowisk opiniotwórczych.

Jeśli moje powyższe wyrazy skruchy i potępienia dla zbrodni Leona Czołgosza wydadzą się w jakikolwiek sposób niewystarczające, proszę o przesłanie sugestii co do możliwych poprawek i uzupełnień. Tymczasem pozwólcie, że pójdę się wychłostać.

Reklamy